AKTUALITY

Spolupráce PA ČR a Tarleton State University se stále rozvijí


Na základě pozvání zahraničních kolegů navštívili zástupci Policejní akademie České republiky v Praze v průběhu měsíce října 2023 partnerskou vysokou školu Tarleton State University ve Spojených státech amerických (Texas).

Zástupci PA ČR ve složení děkani fakult Lukáš Habich a Jan Bajura, vedoucí katedry veřejného práva FBM Jiří Víšek a tajemník katedry kriminologie FBP Tomáš Najman absolvovali náročný program. Na Tarleton State University přednesli příspěvek o českém bezpečnostním systému, policejním vzdělávání, stavu a vývoji kriminality v ČR, dále se zúčastnili dvoudenní prestižní justiční policejní federální konference (5th Annual Consent Decree Conference) a absolvovali jednání s vedoucími pracovníky Burleson Police Department, vazební věznice ve městě Fort Worth a úřadu šerifa okresu Tarrant County.

„Velice si vážíme pozvání našich amerických partnerů, jde o významný krok k prohloubení procesu internacionalizace naší univerzity a rozvoje vědeckovýzkumné spolupráce přesahující hranice Evropské unie. Setkali jsme se s naprosto profesionálním a současně velice milým přístupem pracovníků Tarletonské státní univerzity a bezpečnostních složek státu Texas. Nabyté poznatky jsou pro nás inspirací pro další rozvoj bezpečnostního vzdělávání v České republice. Výměna mezinárodních zkušeností na osobní bázi je neocenitelným zdrojem pro zkvalitnění naší vlastní práce. Těší nás, že zahraniční kolegové mají zájem podílet na společných vědeckovýzkumných projektech a publikační činnosti. V rámci cesty jsme se dohodli na konkrétních tématech, které budou předmětem spolupráce a výzkumu v tomto a následujícím kalendářním roce. Akademičtí pracovníci Tartletonské státní univerzity navštíví naši univerzitu v průběhu příštího roku." uvedli děkani fakult Lukáš Habich a Jan Bajura.


© Dr. Stan Korotchenko, Assistant Professor of Criminal Justice at Tarleton State University
 
© Tara O'Connor Shelley, Ph.D., Professor and Director of the Institute for Criminal Justice Leadership & Public Policy at Tarleton State University

2. 11. 2023


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.