Aktuality

Erasmus studenti na PA ČR v Praze

Měsíc listopad byl ve znamení několika vzdělávacích a kulturních akcí probíhajících mimo rámec instituce. Studenti se zúčastnili exkurze do Malé pevnosti v Terezíně, navštívili město Mělník, kde absolvovali zajímavou prohlídku zámku a historických sklepů. Nechyběla degustace Lobkowiczkých vín včetně znalostní soutěže.

Další akcí v měsíci listopadu byla návštěva Kutné Hory, tentokrát spojená s divadelním představením v podání rodilého mluvčího z Londýna. Interaktivní pojetí projekce rozhodně přispělo k "oprášení" znalostí anglického jazyka. Následující program se odvíjel v duchu poznávání památkových objektů historického centra.

Zaměstnanecké mobility na PA ČR v Praze

V rámci učitelské mobility jsme v listopadu přivítali kolegyni z Policejní akademie v Bukurešti. Byla zařazena do výuky na katedru jazyků, jelikož je jejím oborem anglický jazyk. Našim studentům se tak naskytla příležitost seznámit se i s jinými vyučovacími metodami a dozvědět se zajímavosti o naší partnerské instituci.

Rumunskou pedagožku přijal prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy František Hřebík, na jazykové katedře proběhla jednání ohledně další spolupráce.

O prohloubení spolupráce mezi našimi institucemi v rámci programu Erasmus+ bylo také jednáno v rámci oddělení mezinárodní spolupráce. Diskutována byla zejména podpora studentských mobilit a mobilit zaměstnanců. Rumunské kolegyni byl představen kampus školy, velmi se zajímala o naše ubytovací a sportovní zázemí.

Součástí programu byla prohlídka historického, tentokrát již vánočního centra spojená s exkurzí na Petřín.

V témže týdnu se uskutečnila zaměstnanecká mobilita kolegy z partnerské instituce v Bratislavě. Slovenský kolega pobýval na oddělení informačních technologií, seznámil se s jednotlivými pracovišti naší instituce, absolvoval prohlídku knihovny


 
 

5. 12. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/rumunsko1/foto.html