Aktuality

Zrušení výuky na PA ČR ve všech formách od 11.3.2020
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví


Informujeme tímto všechny studenty PA ČR a účastníky CŽV, že s účinností od 11. 3. 2020 se zakazuje osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, a to na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Jinak vyjádřeno, od zítřejšího dne 11. 3. 2020 se do odvolání ruší veškerá výuka na PA ČR, jak v prezenční formě, tak v kombinované formě studia, tak v celoživotním vzdělávání.

O dalších podrobnostech stran výuky, samostudia a přípravy na kontrolu plnění studijních povinností budete průběžně informováni v závislosti na situaci.

Níže uveřejňujeme sken zmíněného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví:


Mimořádné opatření

10. 3. 2020


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/opatreni.html