AKTUALITY

Policejní akademie uzavřela smlouvu o spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem


Rektor Policejní akademie David Dlouhý a ředitel Národního bezpečnostního úřadu Jiří Lang podepsali 28. listopadu 2023 smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávání, vědeckých informací a v oblasti výzkumu a vývoje.

"Od naší spolupráce si slibuji, že bude docházet ke vzájemné výměně informací a zkušeností. Naše poznatky získané při zpracovávání vědeckých úkolů jistě uplatní pracovníci NBÚ v praxi a naopak jejich praktické zkušenosti obohatí naše studenty, kteří se budou moci lépe připravit na budoucí povolání. V neposlední řadě se tak zvýší připravenost nás všech na zvládání bezpečnostních hrozeb a situací," konstatoval po podpisu smlouvy rektor David Dlouhý.29. 11. 2023


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.