Aktuality

Zaměstnanecká mobilita z Mykolas Romeris University v Litvě

V rámci rozvoje další spolupráce mezi Institutem humanitních studií na Mykolas Romeris University ve Vilniusu a naší univerzitou nás na začátku června navštívila tamní proděkanka, Ms Liudmila Mockiene.

Hlavním cílem její mobility bylo navázání kontaktů s našimi vyučujícími anglického jazyka na katedře cizích jazyků a projednání možností spolupráce v rámci společných projektů v oblasti vědy a výzkumu. Předmětem diskuze byla také organizace výuky na katedře. K dalším aktivitám proděkanky patřilo navázání kontaktů s pracovníky programu Erasmus+ včetně prezentace obou institucí.

Zahraniční kolegyně se setkala s prorektorem pro zahraniční styky a vnější vztahy Františkem Hřebíkem a proděkanem pro vědu Fakulty bezpečnostního managementu Oldřichem Krulíkem. Na závěr svého pobytu si prohlédla areál školy včetně ubytovacích a sportovních zařízení a program ukončila návštěvou historického centra Prahy.


23. 6. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/litva2/foto.html