Aktuality

Máme nové fakultní pracoviště

V nastávajícím akademickém roce se studenti Policejní akademie ČR v Praze budou vzdělávat na novém pracovišti Fakulty bezpečnostně právní. To bylo slavnostně otevřeno na začátku září v budově Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy za účasti rektora PA doc. JUDr. Josefa Salače, Ph. D., děkanky fakulty pplk. PhDr. Barbory Vegrichtové, Ph. D., MBA. a dalších vzácných hostů.

Nové fakultní pracoviště bude působit při 2. a 7. oddělení Odboru hospodářské kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, Krajského ředitelství hlavního města Prahy. Na těchto odděleních pracují zkušení vyšetřovatelé, kteří se zabývají těmi nejsložitějšími kauzami hospodářské trestné činnosti a jsou ve svém oboru právem považováni za špičkové odborníky. Mají tak studentům bezesporu co nabídnout.

"Nesmírně si vážím obětavé práce pedagogů PA při výchově nové generace policistů. Již mnoho let Policejní akademie ČR zajišťuje našim příslušníkům i občanským zaměstnancům odborné vzdělávání jak v bakalářských, tak i magisterských studijních programech a rovněž i v programech celoživotního vzdělávání. Někteří policisté naproti tomu vykonávají v rámci policejní akademie odbornou lektorskou a pedagogickou činnost. Doufám, že nové fakultní pracoviště přispěje k zatraktivnění naší profese a přiláká nové zájemce o práci na odboru hospodářské kriminality," uvedl ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy brigádní generál Miloš Trojánek.

"Jde o novinku, kterou zavádíme od současného akademického roku. Studentům bude nabídnuta možnost vybrat si a absolvovat nový volitelný předmět pod názvem Odborná praxe. Výuka bude probíhat ve svou semestrech, kdy si v rámci tohoto předmětu studenti vyzkouší teoretické znalosti v praxi, například vedení spisové agendy, práci s informačními systémy policie a dalšími policejními úkony," konstatovala děkanka fakulty Barbora Vegrichtová.

 

11. 9. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/fakult_prac/foto.html