Aktuality

Den otevřených dveří

16. 2. 2019

09.00 - 14.00 hod. Volná prohlídka areálu Policejní akademie České republiky v Praze
10.15 - 11.15 hod. Setkání návštěvníků s managementem PA ČR v aule budovy C

Informace o bakalářských a magisterských studijních programech, o doktorském studijním programu na Policejní akademii České republiky v Praze, o rozvojovém záměru univerzity, přijímacím řízení v akademickém roce 2019/2020, materiálním zabezpečení výuky i života studentů, na závěr diskuze.


Leták ke Dni otevřených dveří

AREÁL PA ČR v Praze:
Navštívit můžete:

BUDOVA A2:

Vědecká knihovna: 1. patro * vlevo

BUDOVA B:

Informační materiály přízemí (2. n.p.) * vlevo
Přednášková místnost přízemí (2. n.p.) * vlevo * posluchárna P4
Učebna studijní skupiny: přízemí (2. n.p.) * vlevo * dveře č. 225
Učebna policejní pyrotechniky: 1. n.p. * vpravo (pod laserovou střelnicí)
Laboratoř katedry kriminalistiky: 6. n.p. * dveře č. 609 a 613

BUDOVA C:

Aula: přízemí * vlevo

Policejní akademie ČR v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4

Studijní programy


Policejní akademie ČR v Praze

 • doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia
  studijní obor Bezpečnostní management a kriminalistika


 • habilitační řízení v oboru Bezpečnostní management a kriminalistika.

Fakulta bezpečnostně právní

 • bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia
  studijní obor Bezpečnostně právní studia
  studijní obor Kriminalistika a další forenzní disciplíny
  studijní obor Policejní činnosti


 • magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia
  studijní obor Policejní management a kriminalistika
  studijní obor Bezpečnostně strategická studia


 • rigorózní řízení podle studijních oborů
  Bezpečnostně právní studia/Policejní management a kriminalistika
  Bezpečnostně právní studia/Bezpečnostně strategická studia

Fakulta bezpečnostního managementu

 • bakalářský studijní program Veřejná správa
  studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě


 • magisterský studijní program Veřejná správa
  studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě


 • rigorózní řízení podle studijních oborů
  Veřejná správa/ Bezpečnostní management ve veřejné správě

18. 1. 2019


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/dod_19.html