Aktuality

Čínští policisté se zajímali o studium

V polovině listopadu se zástupci naší univerzity setkali s představiteli čínské policie z provincie Guangdong a se zástupci odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezídia. Hosté z čínského kantonu, ve kterém žije na 120 milionů obyvatel, nás navštívili poprvé. Zajímali se o možnosti studia, o přípravu budoucích policistů a případnou výměnu akademických pracovníků.

Čínská strana krátce před uskutečněním návštěvy zaslala poměrně široce koncipovaný soubor otázek zaměřených i na organizaci a strukturu policie, přijímací řízení k policii, výcvik policistů i kariérní postup, proto bylo do programu zařazeno i vystoupení zástupce útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy Policejního prezídia.

Prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Mgr. František Hřebík, Ph.D. seznámil zahraniční hosty s historií, úkoly a praktickým fungováním Policejní akademie, proděkan pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostního managementu Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. hovořil o aktuálních otázkách bezpečnostní situace v České republice. "Tímto setkáním začala naše spolupráce. Už pracujeme na přípravě bilaterální dohody, která se týká výměnných pobytů studentů, akademických pracovníků a pořádání konferencí a seminářů," uvedl prorektor František Hřebík.

Hosté z Asie si prohlédli také areál včetně nově zřízené psychologické laboratoře zaměřené na výslech dětského svědka. Návštěvu akademie ohodnotili kladně a pochválili také české jídlo, které jim chutnalo.


 

30. 11. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/cina2/foto.html