ÚŘEDNÍ DESKA

Informace o zahájených habilitačních řízeních


Habilitační obor: Bezpečnostní management a kriminalistika


Jméno a příjmení Téma habilitační práce Pracovní zařazení Zahájení řízení Zasedání VRJmenován docentem dne
Ing. Milan Kný, CSc. Krystalizace bezpečnostního managementu a jeho systémové pojetí v české informační společnosti Akademický pracovník PA ČR, katedra managementu a informatiky 11. 3. 2011 16. 11. 2012Řízení zastaveno dne
16.11.2012
Dr. Ján Šugár, CSc. Vybrané aktuální problémy odčerpávání výnosů z trestné činnosti v ČR Výzkumný a vývojový pracovník PA ČR 21. 4. 2011  Řízení zastaveno na vlastní žádost
22.9.2011
JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D. Specifické kriminalistické metody vyšetřování projevů pravicového politického extremismu ve vztahu ke znaleckému zkoumání Akademický pracovník Univerzity obrany Brno, katedra řízení lidských zdrojů 24. 6. 2011 21. 6. 201322. 6. 2013
Ing. Otakar Jiří Mika, CSc. Ochrana obyvatelstva před chemickým terorismem v ČR Odborný asistent Vysokého technického učení v Brně, fakulta chemická 1. 8. 2011 22.11.201325.11.2013
JUDr. Martin Kloubek, Ph.D. Kriminalistická odorologie Akademický pracovník PA ČR, katedra kriminální policie 13. 12. 201120. 6. 201423. 6. 2014
JUDr. Milan Šubrt, Ph.D. Trestní právo mládeže Akademický pracovník PA ČR, katedra trestního práva 26. 4. 2012 21. 3. 2014Řízení zastaveno 21. 3. 2014
JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D. Zpravodajské služby Ředitel Odboru legislativně právního Bezpečnostní informační služby 30.1.2013 21. 3. 201424. 3. 2014
JUDr. Štefan Kočan, Ph.D. Charakteristika a vyšetrovanie korupcie Pověřený rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave 31.1.2013 20. 9. 201323. 9. 2013
JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. Když máme moc. Sociální a psychologické podmínky a příčiny selhání policistů v rolově podmíněných interakcích Akademický pracovník PA ČR, katedra společenských věd 15. 3. 2013 20. 9. 201323. 9. 2013
Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. Zabezpečení multimediálních dat digitálním vodotiskem Akademický pracovník PA ČR, katedra managementu a informatiky 11. 9. 2013 21. 6. 2019Řízení zastaveno dne
21. 6. 2019
PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. Role a činnosti policejních manažerů při řízení výkonu služby příslušníků Policie České republiky Akademický pracovník PA ČR v Praze,katedra managementu a informatiky 25. 2. 20141. 4. 2016Řízení zastaveno na vlastní žádost
20.6.2016
JUDr. David Zámek, Ph.D. Analýza vztahů subjektů činných při hromadném narušení veřejného pořádku Děkan Fakulty bezpečnostně právní PA ČR v Praze, akademický pracovník katedry policejních činností 18. 9. 201428. 11. 20141. 12. 2014
JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. Využití vybraných informačních zdrojů a metod Competitive Intelligence při odhalování a objasňování kybernetické kriminality Akademický pracovník PA ČR v Praze, katedra managementu a informatiky 10. 11. 20151. 4. 20164. 4. 2016
JUDr. Olga Sovová, Ph.D. Bezpečnostněprávní problematika poskytování zdravotní péčeAkademická pracovnice a statutární zástupkyně ředitelky Ústavu sociální práce, Univerzita Hradec Králové 19.11.20159. 12. 201612. 12. 2016
MUDr. Miloš Sokol, Ph.D. Historie a současnost soudně lékařského a kriminalistického vyšetřování leteckých katastrof v ČR Primář Vojenského ústavu soudního lékařství, Ústřední vojenská nemocnice Praha 10. 2. 201713. 10. 201716. 10. 2017
JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. CyberCrimeAkademický pracovník PA ČR v Praze, katedra managementu a informatiky 1. 3. 20172. 3. 2018 5. 3. 2018
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. Prostituce jako dlouhodobý problém veřejného zdraví v České republice a možnosti jeho řešení Ministerstvo vnitra České republiky - náměstek ministra11. 9. 2017   Řízení zastaveno na žádost uchazeče
9. 2. 2018
JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D. Kázeňské trestání příslušníků bezpečnostních sborůAkademický pracovník Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze, vedoucí katedry veřejné správy 29. 11. 2017 12. 10. 2018 15. 10. 2018
Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. Možnosti zvýšení bezpečnosti a akceschopnosti složek integrovaného záchranného systému využitím osobních dohledových systémůStatutární zástupce děkana Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze.
Proděkan pro studium a pedagogickou činnost Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze
30. 11. 2017 18. 5. 2018 21. 5. 2018
pplk. JUDr. Josef Hrudka, Ph.D. Zkouška spolehlivosti v prostředí Vězeňské služby ČR a Celní správy ČR Akademický pracovník Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze, katedra policejních činností.
S účinností k 1. 2. 2018 ředitel odboru bezpečnosti CS - generálního ředitelství cel.
4. 1. 2018 30. 11. 2018Řízení zastaveno dne
30. 11. 2018
PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL. M. Subkultury mládeže: sociologické, psychologické a pedagogické aspekty Vedoucí ústavu sociálního rozvoje, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně14. 3. 2018 30. 11. 20183. 12. 2018
Mgr. František Hřebík, Ph.D. Vybrané aspekty ekonomické bezpečnosti Prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Policejní akademie České republiky v Praze11. 10. 2018 21. 6. 2019Řízení zastaveno dne
21. 6. 2019
Mgr. Štěpán Strnad, Ph.D. Bezpečnostní aspekty radikalizace Akademický pracovník, katedra bezpečnostních studií Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze16. 11. 2018 26. 4. 2019Řízení zastaveno dne
26. 4. 2019
JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.Nájem bytu z pohledu soukromého a trestního práva (pro potřeby kriminalistické praxe)Akademický pracovník Policejní akademie České republiky v Praze28. 11. 2018 26. 4. 201929. 4. 2019
Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. Bezpečnosť informácií vo vysokoškolskom prostředí Vysoká škola bezpečnostního manažerství v Košicích, prorektor pro informatiku a rozvoj 17. 12. 2018 21. 6. 2019Řízení zastaveno dne
21. 6. 2019
Ing. Vladimír Šulc, Ph.D. Řízení kybernetické bezpečnosti Policejní akademie České republiky v Praze, Fakulta bezpečnostního managementu, Katedra managementu a informatiky, akademický pracovník19. 12. 2018 21. 6. 2019Řízení zastaveno dne
21. 6. 2019
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Koncept veřejné bdělosti ve vztahu k terorismuProděkan pro vědu a výzkum, Fakulty bezpečnostního managementu, Policejní akademie České republiky v Praze19. 2. 2019 21. 6. 201924. 6. 2019



Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.