Informace o ubytování


Informace o možnosti ubytování studentů kombinovaného studia na Policejní akademii ČR v Praze


Studentovi kombinované formy studia, nebo studentovi s individuálním studijním plánem (dále jen distanční student), který nedisponuje vlastním bydlením v Praze, lze na ubytovně v době studijních soustředení poskytnout krátkodobé ubytování.

O ubytování žádá distanční student telefonicky na ubytovně "H".

Cena za ubytování je stanovena platným předpisem, v současné době činí 78,- Kč/osoba/noc včetně DPH.

Platit za ubytování lze pouze v hotovosti.


Mgr. Bc. Karel Vokurka      
kvestor                 


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?ubytovani/distancni.html