INFORMACE O UBYTOVÁNÍ

Informace o možnosti ubytování studentů kombinovaného studia na Policejní akademii ČR v Praze


Studentovi kombinované formy studia, nebo studentovi s individuálním studijním plánem (dále jen distanční student), který nedisponuje vlastním bydlením v Praze, lze na ubytovně v době studijních soustředení poskytnout krátkodobé ubytování.

O ubytování žádá student distančního studia telefonicky na ubytovně H.

Cena za ubytování je stanovena platným předpisem, v současné době činí 101,- Kč/osoba/noc včetně DPH.

Platit za ubytování lze pouze v hotovosti.


Mgr. Bc. Karel Vokurka      
kvestor                 


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.