ERASMUS+

Mobilita studentů (SMS)


Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci

Realizují se na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE a přijímající institucí vlastnící ECHE (programové země). Kromě programových zemí lze pobyty absolvovat i v partnerských zemích (celý svět).

 • Dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí v délce 2-12 měsíců můžou studenti absolvovat také jako kombinovaný výjezd, tedy kombinací fyzického výjezdu s virtuální složkou (pokud to dovolí přijímající instituce).
 • Doktorandi mohou vycestovat na krátkodobý studijní pobyt v délce 5 až 30 dnů.
 • Krátkodobých kombinovaných studijních pobytů v délce 5 až 30 dnů se mohou účastnit studenti s omezenými příležitostmi.

Podmínky výjezdu:

 • Student může vyjet na pobyt již v 1. ročníků svého studia na PA ČR (Bc., Mgr.).
 • Délka studijního pobytu může být 3 - 12 měsíců, přičemž student může absolvovat studijní pobyt v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský).
 • Student obdrží od domácí vysokoškolské instituce stipendium ve formě paušální částky na měsíc diferencované podle země pobytu. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta.
 • Student neplatí na zahraniční instituci žádný poplatek za výuku, registraci, zkoušky, přístup do laboratoří a knihoven.
 • V případě potřeby budou moci studenti absolvovat on-line jazykový kurz ke zlepšení svých jazykových dovedností na doporučovanou úroveň.

Jazyková podpora

prostřednictvím online nástroje EU Academy


Možnosti další finanční podpory

 • pro studenty s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním
 • pro studenty s ekonomickou překážkou, s dětmi/závislými osobami aj.
 • pro studenty, kteří použijí ekologicky šetrný dopravní prostředek

Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.