Erasmus+

Mobilita studentů (SMS)


Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci
  • Jedná se o studium realizované na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE).
  • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského studia. U navazujícího magisterského studia může být student zapsán i do prvního ročníku studia.
  • Délka studijního pobytu může být 3 - 12 měsíců, přičemž student může absolvovat studijní pobyt v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají.
  • Student obdrží od domácí vysokoškolské instituce stipendium ve formě paušální částky na měsíc diferencované podle země pobytu. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta.
  • Student neplatí na zahraniční instituci žádný poplatek za výuku, registraci, zkoušky, přístup do laboratoří a knihoven.
  • Vybraní uchazeči budou mít od 1. 1. 2015 povinnost absolvovat on-line hodnocení svých jazykových dovedností v hlavním jazyce studia v zahraničí (před i po mobilitě). Hlavním důvodem je možnost sledovat jazykový pokrok v průběhu mobility.
  • V případě potřeby budou moci studenti absolvovat on-line jazykový kurz ke zlepšení svých jazykových dovedností na doporučovanou úroveň.© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/zahrstyk/mob_st.html