ODDĚLENÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


KATALOG PROGRAMU
celoživotního vzdělávání
v akademickém roce 2023/2024


Katalog programu CZV 2023/2024
 
Přihláška pro příslušníky a zaměstnance MV ČR
Přihláška pro mimorezortní zájemce z veřejné nebo soukromé sféry
14. 7. 2023

Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.