AKTUALITY

Přednáška J. E. pana Jakuba Landovského na téma válečného konfliktu


V pondělí 5. prosince 2022 přivítala Policejní akademie České republiky v Praze na své půdě velvyslance České republiky při Severoatlantické alianci (NATO) J. E. pana Jakuba Landovského.

Studentům, akademickým pracovníkům a zaměstnancům univerzity přednesl pan velvyslanec zajímavou přednášku na téma NATO a rusko-ukrajinský konflikt.

Poté proběhla velmi podnětná diskuze s přítomnými účastníky. Přednáška byla velice pozitivně hodnocena.


 

7. 12. 2022

Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.