Informace o studiu a kurzechPřehled o počtu podaných přihlášek na PA ČR v Praze pro akademický rok 2007/2008
v členění podle forem studia a studijních oborůProgram/obor Prezenční forma Kombinovaná forma CELKEM
Bakalářské obory
  policisti civilisti policisti civilisti  
BPS 82 2039 516 306 2943
Pol. činnosti 0 0 339 0 339
Kriminalistika a další forenzní disciplíny 0 0 18 0 18
Krizový management ve st.správě a územní samosprávě 0 276 151 0 427
Celkem bc. programy 82 2315 1024 306 3727
Navazující magisterský studijní program
Pol.manag.a krim. 54 108 616 54 832
Doktorský studijní program
Pol. manag. a krim. 1 0 27 10 38


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/pocty.html