Vedení

  
 
 
 
Rektor:plk. v.v. Mgr. David Dlouhý, Ph.D.  
 
Sekretariát:   tel. 974828500
fax 974827273
e-mail: veliskova@polac.cz
 

 
Prorektor pro studium a vnější vztahy
statutární zástupce rektora :
doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., dr.h.c. mult.
 
Sekretariát: tel.: 974828505
email: ps@polac.cz

Prorektorka pro zahraniční styky a celoživotní vzdělávání : doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
 
Sekretariát:   tel: 974828505
email: pz@polac.cz

Prorektorka pro vědu a výzkum : prof. Ing. Martina Blašková, Ph.D.
 
Sekretariát:   tel: 974828505
email: pv@polac.cz

Děkan Fakulty bezpečnostního managementu: doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
 
Sekretariát:   tel: 974828017
email: fbm@polac.cz

Děkan Fakulty bezpečnostně právní: plk. v.v. Mgr. Lukáš Habich, Ph.D.
 
Sekretariát:   tel: 974828367
email: fbp@polac.cz

Kvestor : Mgr. Bc. Karel Vokurka
 
Sekretariát:   tel: 974828509
email: kvestor@polac.cz


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?rektor/index.html