Knihovna

Seznam objednaných periodik na rok 2019


Seznam periodik objednaných Knihovnou PA ČR pro knihovnu PA ČR a některá pracoviště na rok 2019ČESKÁ PERIODIKA - 2019

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE - IURIDICA
ADIKTOLOGIE
AV NEWS
A/VĚDA A VÝZKUM
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
BEZPEČNOST S PROFESIONÁLY
BULLETIN ADVOKACIE
BULLETIN NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY
CLO DOUANE
ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ
ČESKOSLOVENSKÁ PSYCHOLOGIE
DIGATAL FORENSIC REVIEW
DVACÁTÉ PRVNÍ STOLETÍ
EVALUAČNÍ TEORIE A PRAXE
EXCERPTA IURIDICA
FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA
JURISPRUDENCE
KRIMINALISTICKÝ SBORNÍK
KRIMINALISTIKA
MODERNÍ ŘÍZENÍ
NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ
OBRANA A STRATEGIE
POLICISTA
PRÁVNÍ RÁDCE
PRÁVNÍ ROZHLEDY
PRÁVNÍK
PRÁVO A RODINA
PRAŽSKÝ STRÁŽNÍK
PSYCHOLOGIE DNES
PSYCHOLOGIE PRO PRAXI
RESCUE REPORT
SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV
SBÍRKA ZÁKONŮ
SECURITY MAGAZÍN
SENÁT
SLOVO
SPRÁVNÍ PRÁVO
STATISTIKA & MY
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
STO DVANÁCT
THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION
TRESTNĚPRÁVNÍ REVUE
TRESTNÍ PRÁVO
VEŘEJNÁ SPRÁVA
VĚSTNÍK NÁRODNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ÚŘADU
VĚSTNÍK VLÁDY PRO ORGÁNY KRAJŮ
VOJENSKÉ ROZHLEDY
VOJENSKÝ GEOGRAFICKÝ OBZOR
ZAOSTŘENO
ZPRAVODAJ BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ


ZAHRANIČNÍ PERIODIKA - 2019

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
CRIMINOLOGY
CRIMINOLOGY AND PUBLIC POLICY
GRIMINOLOGY PACKAGE
EUROPEAN JOURNAL OF CRIMINAL POLICY
INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICIE SCIENCE & MANAGEMENT
JOURNAL OF FINANCIAL CRIME
JUSTIČNÁ REVUE
KRIMINALISTIK
POLIZEI & WISSSENSCHAFT
PRÁVNY OBZOR
PRAXIS DER RECHTSPSYCHOLOGIE
SECURITY JOURNAL
THE LAWYER QUARTERLY


DENÍKY - 2019

PRÁVO


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/seznam.html