KNIHOVNA

Seznam objednaných periodik na rok 2024


Seznam periodik objednaných Knihovnou PA ČR pro knihovnu PA ČR a některá pracoviště na rok 2024ČESKÁ PERIODIKA - 2024

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE - IURIDICA
ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI
ARC REVUE
A/VĚDA A VÝZKUM
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
BEZPEČNOST S PROFESIONÁLY
BULLETIN ADVOKACIE
BULLETIN NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY
CLO DOUANE
DVACÁTÉ PRVNÍ STOLETÍ
FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA
JURISPRUDENCE
KRIMINALISTICKÝ SBORNÍK
KRIMINALISTIKA
POLICISTA
PRÁVNÍ ROZHLEDY
PRÁVNÍK
PRÁVO A BEZPEČNOST
PRÁVO A RODINA
PRAŽSKÝ STRÁŽNÍK
PSYCHOLOGIE DNES
SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV
SBÍRKA ZÁKONŮ
SENÁT
SPRÁVNÍ PRÁVO
STATISTIKA & MY
STO DVANÁCT
THE LAWYER QUARTERLY
THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION
TRESTNĚPRÁVNÍ REVUE
VEŘEJNÁ SPRÁVA
VĚSTNÍK NÁRODNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ÚŘADU
VOJENSKÉ ROZHLEDY
VOJENSKÝ GEOGRAFICKÝ OBZOR


ZAHRANIČNÍ PERIODIKA - 2024

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
CRIMINOLOGY
CRIMINOLOGY AND PUBLIC POLICY
DEUTSCHE POLIZEI
EUROPEAN JOURNAL OF CRIMINAL POLICY
INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICIE SCIENCE & MANAGEMENT
JOURNAL OF FINANCIAL CRIME
JUSTIČNÁ REVUE
KRIMINALISTIK
POLIZEI & WISSSENSCHAFT
PRÁVNY OBZOR
PRAXIS DER RECHTSPSYCHOLOGIE
SECURITY JOURNAL
Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.