Knihovna

Seznam objednaných periodik na rok 2017


Seznam periodik objednaných Knihovnou PA ČR pro knihovnu PA ČR a některá pracoviště na rok 2017ČESKÁ PERIODIKA - 2017

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE - IURIDICA
ADIKTOLOGIE
AV NEWS
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
BULLETIN ADVOKACIE
BULLETIN NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY
CLO DOUANE
ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ
ČESKOSLOVENSKÁ PSYCHOLOGIE
DIGITAL FORENSIC JOURNAL
DVACÁTÉ PRVNÍ STOLETÍ
EGOVERNMENT - Součást Veřejné správy
EVALUAČNÍ TEORIE A PRAXE
EXCERPTA IURIDICA
FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA
JURISPRUDENCE
KRIMINALISTICKÝ SBORNÍK
KRIMINALISTIKA
MODERNÍ ŘÍZENÍ
NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ
OBRANA A STRATEGIE
POLICISTA
PRÁVNÍ RÁDCE
PRÁVNÍ ROZHLEDY
PRÁVNÍK
PRÁVO A RODINA
PRAŽSKÝ STRÁŽNÍK
PSYCHOLOGIE DNES
PSYCHOLOGIE PRO PRAXI
RESCUE REPORT
SBÍRKA MEZINÁRODNÍ SMLUV ČR
SBÍRKA ZÁKONŮ ČR
SECURITY MAGAZÍN
SENÁT
SLOVO
SPRÁVNÍ PRÁVO
STATISTIKA &MY
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
STO DVANÁCT
TECNICALL
THE LAWYER QUARTERLY
THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION
TRESTNĚPRÁVNÍ REVUE
TRESTNÍ PRÁVO
VEŘEJNÁ SPRÁVA
VĚSTNÍK NÁRODNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ÚŘADU
VĚSTNÍK VLÁDY PRO ORGÁNY KRAJŮ
VOJENSKÉ ROZHLEDY
VOJENSKÝ GEOGRAFICKÝ OBZOR
ZAOSTŘENO
ZPRAVODAJ BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ


ZAHRANIČNÍ PERIODIKA - 2017

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
ARC NEWS
ARC USER
CRIMINOLOGY
CRIMINOLOGY AND PUBLIC POLICY
EUROPEAN JOURNAL ON CRIMINAL POLICY AND RESEARCH
INNOVATION EXCHANGE
INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICIE SCIENCE & MANAGEMENT
JOURNAL OF FINANCIAL CRIME
JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES
JUSTIČNÁ REVUE
KRIMINALISTIK
LEGAL POINT
POLIZEI & WISSSENSCHAFT
PRÁVNY OBZOR
PRAXIS DER RECHTSPSYCHOLOGIE
SECURITY JOURNAL


DENÍKY - 2017

PRÁVO


© 2016 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/seznam.html