Úřední deska

Informace o zápisu do 1. ročníku


K zápisu do 1. ročníků se dostaví přijatí uchazeči dle následujícího časového harmonogramu:

26. srpna 2019 v 8.30 hodin
posluchárna P4, budova "B"
prezenční i kombinovaná forma studia navazující magisterský studijní program - obor:
  • bezpečnostní management ve veřejné správě N71
  •  
    26. srpna 2019 v 11.30 hodin
    posluchárna P4, budova "B"
    kombinovaná forma studia navazující magisterský studijní program - obor:
  • policejní management a kriminalistika N61
  •  
    26. srpna 2019 ve 14.00 hodin
    posluchárna P4, budova "B"
    prezenční forma studia navazující magisterský studijní program - obor:
  • policejní management a kriminalistika N61
  • bezpečnostně strategická studia N62
  •  
    27. srpna 2019 v 8.30 hodin
    aula, budova "C"
    kombinovaná forma studia bakalářský studijní program - obor:
  • bezpečnostně právní studia B60
  • kriminalistika a další forenzní disciplíny B61
  •  
    27. srpna 2019 v 12.30 hodin
    aula, budova "C"
    kombinovaná forma studia bakalářský studijní program - obor:
  • policejní činnosti B62
  •  
    28. srpna 2019 v 8.30 hodin
    posluchárna P4, budova "B"
    prezenční forma studia bakalářský studijní program - obor:
  • bezpečnostně právní studia B60
  •  
    28. srpna 2019 v 11.30 hodin
    posluchárna P4, budova "B"
    prezenční forma studia bakalářský studijní program - obor:
  • bezpečnostní management ve veřejné správě B71
  •  
    28. srpna 2019 v 14.00 hodin
    posluchárna P4, budova "B"
    kombinovaná forma studia bakalářský studijní program - obor:
  • bezpečnostní management ve veřejné správě B71

  • K zápisu si s sebou přineste:

    • psací potřeby,
    • doklad totožnosti,
    • platný výpis z rejstříku trestů - týká se pouze civilních uchazečů ve všech studijních programech
    • 2 fotografie formátu jako na cestovní pas

    Důležité upozornění!

    Pokud z vážných důvodů ke studiu nenastoupíte, žádáme Vás, abyste tuto skutečnost elektronicky (nejpozději do 10. 8. 2019) oznámil(a) na studijní oddělení PA ČR v Praze.

    Jste-li přijat(a) na více studijních oborů a forem studia, žádáme Vás o závazné sdělení, do kterého studijního oboru a formy se chcete REÁLNĚ zapsat a to taktéž elektronicky (nejpozději do 10. 8. 2019).

    Akademický rok 2019/2020 začíná 30. září 2019.

    Veškeré důležité informace (rozvrhy, kontakty, aktuální sdělení apod.) lze najít na www.polac.cz

    25. 7. 2019

    © 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
    www.polac.cz/g2/view.php?urde/zapis19.html