Úřední deska

Rektor
Policejní akademie České republiky v Praze
vypisuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa a služebních míst
akademických pracovníků
Policejní akademie České republiky v Praze
Katedra profesní přípravy

 1 pracovní místo - akademický pracovník - částečný úvazek (max. 0,5)
Požadavky: VŠ vzdělání, minimálně magisterský studijní program, znalosti a zkušenosti v oblasti střelecké přípravy, sebeobrany, kondiční přípravy a taktiky služebních zákroků, morální bezúhonnost, předpoklady vědecko-výzkumné a publikační činnosti podmínkou, výhodou pedagogická praxe, praxe v Armádě ČR nebo Policii ČR, znalost cizích jazyků, příp. akademický titul Ph.D.

Katedra kriminalistiky

 1 služební místo - rada v 9 TT - akademický pracovník
Požadavky: VŠ vzdělání právního nebo bezpečnostně právního směru, minimálně magisterský studijní program, trvající služební poměr příslušníka Policie České republiky ve služební hodnosti vrchní komisař, závěr služebního hodnocení alespoň velmi dobrý, posledních 5 let v neakademickém výkonu služby, znalosti a zkušenosti v oblasti kriminalistiky, předpoklady pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti podmínkou. Výhodou je výkon služební činnosti u služby kriminální policie a vyšetřování, dosažený akademický titul Ph.D. a znalost alespoň jednoho cizího jazyka.

Katedra trestního práva

 1 služební místo - rada v 9 TT - akademický pracovník
Požadavky: VŠ vzdělání právního nebo bezpečnostně právního směru, minimálně magisterský studijní program., trvající služební poměr příslušníka Policie České republiky ve služební hodnosti rada, znalosti a zkušenosti v oblasti trestního práva, předpoklady pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti podmínkou. Výhodou je dosažený akademický titul Ph.D. a znalost alespoň jednoho cizího jazyka.

Katedra policejních činností

 1 služební místo - rada v 9 TT - akademický pracovník
Požadavky: VŠ vzdělání právního nebo bezpečnostně právního směru, minimálně magisterský studijní program., trvající služební poměr příslušníka Policie České republiky ve služební hodnosti rada, znalosti a zkušenosti v oblasti činnosti cizinecké policie, předpoklady pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti podmínkou. Výhodou je výkon služební činnosti u služby cizinecké policie, dosažený akademický titul Ph.D a znalost alespoň jednoho cizího jazyka.

Předpokládaný termín obsazení uvedených míst je 1. června 2019.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, ověřené doklady o dosaženém vzdělání, přehledy vědeckovýzkumné a publikační činnosti a další požadované podklady budou přijímány do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení na personálním oddělení Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4.


Zveřejněno dne: 30. dubna 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/vyb_300419.html