Úřední deska

Rektor
Policejní akademie České republiky v Praze
vypisuje
výběrové řízení na obsazení jednoho služebního a čtyř pracovních
míst akademických pracovníků
Policejní akademie České republiky v Praze
Katedra policejních činností

  1 pracovní místo - akademický pracovník
Požadavky: VŠ vzdělání právního nebo bezpečnostně právního směru, předpoklady pedagogické činnosti, morální bezúhonnost, znalosti a zkušenosti v problematice činnosti cizinecké policie a migrační politiky podmínkou. Dosažený akademický titul Ph.D., znalost alespoň jednoho cizího jazyka a předchozí trvání služebního poměru u cizinecké policie výhodou.

Katedra policejních činností

  1 služební místo - rada - akademický pracovník 9 TT
Požadavky: VŠ vzdělání právního nebo bezpečnostně právního směru, minimálně magisterský studijní program, trvající služební poměr příslušníka Policie České republiky ve služební hodnosti vrchní komisař, závěr služebního hodnocení alespoň velmi dobrý, znalosti problematiky nestátních bezpečnostních služeb a obecní policie a předchozí pedagogická praxe podmínkou. Dosažený akademický titul Ph.D. a znalost alespoň jednoho cizího jazyka výhodou.

Katedra trestního práva

  1 pracovní místo - akademický pracovník
Požadavky: VŠ vzdělání ve studijním oboru právo nebo bezpečnostně právní činnost, minimálně magisterský studijní program, znalosti v oboru trestního práva, morální bezúhonnost podmínkou, praxe v pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti, dosažený akademický titul Ph.D. a znalost alespoň jednoho cizího jazyka výhodou.

Katedra trestního práva

  1 pracovní místo - akademický pracovník
Požadavky: VŠ vzdělání ve studijním oboru právo nebo bezpečnostně právní činnost, minimálně dosažený akademický titul Ph.D., znalosti v oboru trestního práva, morální bezúhonnost, praxe v pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti podmínkou, vědecká hodnost docent a znalost alespoň jednoho cizího jazyka výhodou.

Katedra kriminalistiky

  1 pracovní místo - akademický pracovník
Požadavky: VŠ vzdělání právního nebo bezpečnostně právního směru, minimálně magisterský studijní program, znalosti a zkušenosti v oboru kriminalistiky, předpoklady pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti a morální bezúhonnost podmínkou. Výhodou dosažený akademický titul Ph.D, pedagogická praxe, publikační činnost a znalost alespoň jednoho cizího jazyka.

Předpokládaný termín obsazení uvedených míst je 1. ledna 2020.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, ověřené doklady o dosaženém vzdělání a přehledy vědeckovýzkumné a publikační činnosti budou přijímány do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení na personálním oddělení Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4.


Zveřejněno dne: 29. října 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/vyb_291019.html