Úřední deska

Rektor
Policejní akademie České republiky v Praze
vypisuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického
pracovníka
Policejní akademie České republiky v Praze
Katedra společenských věd

  1 pracovní místo - akademický pracovník - 15. platová třída
Požadavky: VŠ vzdělání, dosažená vědecko pedagogická hodnost docent nebo profesor v oboru klinické psychologie, publikační činnost v periodikách zařazených do databáze WoS nebo Scopus


Předpokládaný termín obsazení uvedeného místa je 1. ledna 2022.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, ověřenými doklady o dosaženém vzdělání, a přehledy vědeckovýzkumné a publikační činnosti budou přijímány do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení na personálním oddělení Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4.


Zveřejněno dne : 27. října 2021


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/vyb_271021.html