Úřední deska

Rektor
Policejní akademie České republiky v Praze
vypisuje
výběrové řízení na obsazení služebních míst akademického pracovníka
Policejní akademie České republiky v Praze
Katedra profesní přípravy

  1 služební místo - vrchní komisař - akademický pracovník 8.TT
Požadavky:VŠ vzdělání, minimálně magisterský studijní program, znalosti v oboru taktiky provádění služebních zákroků a střelecké přípravy Policie ČR, trvající služební poměr příslušníka Policie České republiky. Podmínkou je závěr služebního hodnocení alespoň velmi dobrý, předpoklady pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti.
Dosažený akademický titul Ph.D. a znalost alespoň jednoho cizího jazyka výhodou.

Katedra trestního práva

  1 služební místo - vrchní komisař - akademický pracovník 8.TT
Požadavky: VŠ vzdělání v magisterském studijním programu "Právo a právní věda" nebo "Bezpečnostně právní studia", znalosti a zkušenosti v oblasti trestního práva, trvající služební poměr příslušníka Policie České republiky. Podmínkou je závěr služebního hodnocení alespoň velmi dobrý, předpoklady pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti.
Dosažený akademický titul Ph.D. a znalost alespoň jednoho cizího jazyka výhodou.

Katedra policejních činností

  1 služební místo - vrchní komisař - akademický pracovník 8.TT
Požadavky: VŠ vzdělání, minimálně magisterský studijní program, výkon služební činnosti u vnější služby, trvající služební poměr příslušníka Policie České republiky. Podmínkou je závěr služebního hodnocení alespoň velmi dobrý, předpoklady pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti. Dosažený akademický titul Ph.D. a znalost alespoň jednoho cizího jazyka výhodou.


Předpokládaný termín obsazení uvedeného služebního místa - 1. září 2022.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, ověřené doklady o dosaženém vzdělání, potvrzení o trvání služebního poměru k Policii ČR a přehledy případné vědeckovýzkumné a publikační činnosti budou přijímány do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení na personálním oddělení Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4


Zveřejněno dne 21.června 2022


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/vyb_210622.html