Úřední deska

Rektor
Policejní akademie České republiky v Praze
vypisuje
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků
Policejní akademie České republiky v Praze





Katedra veřejnoprávních disciplín

 1 pracovní místo akademický pracovník
Požadavky: ukončené magisterské VŠ vzdělání na právnické fakultě v oboru právo, znalost mezinárodního práva veřejného a práva Evropské unie, znalost anglického jazyka, morální bezúhonnost a zájem o vědeckovýzkumnou činnost podmínkou, výhodou dosažený akademický titul Ph.D, pedagogická praxe a publikační činnost.

Katedra veřejné správy

 1 pracovní místo akademický pracovník
Požadavky: ukončené magisterské VŠ vzdělání na právnické fakultě v oboru právo, dosažený akademický titul Ph.D., nebo vědecká hodnost CSc., znalost správního práva, morální bezúhonnost a zájem o vědeckovýzkumnou činnost podmínkou, výhodou pedagogická praxe, publikační činnost a znalost cizího jazyka.

Katedra trestního práva

 1 pracovní místo akademický pracovník
Požadavky: ukončené magisterské VŠ vzdělání na právnické fakultě v oboru právo, znalost trestního práva, morální bezúhonnost a zájem o vědeckovýzkumnou činnost podmínkou, výhodou praxe v pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti, dosažený akademický titul Ph.D. a znalost alespoň jednoho cizího jazyka.

Předpokládaný termín obsazení uvedených míst je 1. března 2019.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, ověřené doklady o dosaženém vzdělání a přehledy vědeckovýzkumné a publikační činnosti budou přijímány do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení na personálním oddělení Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4.



Zveřejněno dne: 11. ledna 2019

11. 1. 2019


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/vyb_1101.html