Úřední deska

Rektor
Policejní akademie České republiky v Praze
vypisuje
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků
Policejní akademie České republiky v Praze
Katedra managementu a informatiky

  1 pracovní místo - akademický pracovník - 15. platová třída
Požadavky: VŠ vzdělání, dosažená vědecko pedagogická hodnost profesor se zaměřením na bezpečnostní obory, profilace - tvůrčí činnost v oblasti bezpečnostního výzkumu, řešení projektů GA ČR a TA ČR, publikační činnost v časopisech indexovaných citačních databází Scopus nebo Web of Science, pedagogická praxe a tvůrčí činnost na VŠ minimálně 5 let podmínkou.


Katedra bezpečnostních studií

  1 pracovní místo - akademický pracovník - 13. platová třída
Požadavky: VŠ vzdělání, minimálně magisterský studijní program, znalosti a pedagogické zkušenosti v oblasti problematiky radikalizace, extremismu a terorismu, včetně zahraničních zkušeností, aktivní znalost cizího jazyka podmínkou, dosažený akademický titul Ph.D. a praxe v bezpečnostních sborech výhodou.

Předpokládaný termín obsazení uvedených míst je 1. prosince 2020.


Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, ověřenými doklady o dosaženém vzdělání, a přehledy vědeckovýzkumné a publikační činnosti budou přijímány do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení na personálním oddělení Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4.

Zveřejněno dne: 6. října 2020

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/vyb_061020.html