Úřední deska

Rektor
Policejní akademie České republiky v Praze
vypisuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka
Policejní akademie České republiky v Praze
Katedra soukromoprávních disciplín

  1 pracovní místo - akademický pracovník - 13. platová třída (částečný úvazek)
Požadavky: VŠ vzdělání právního nebo bezpečnostně právního zaměření, minimálně magisterský studijní program, znalost problematiky služebních poměrů příslušníků bezpečnostních sborů a státních zaměstnanců, morální bezúhonnost a zájem o vědeckovýzkumnou činnost podmínkou. Předchozí pedagogická praxe, publikační činnost a znalost alespoň jednoho cizího jazyka výhodou.


Předpokládaný termín obsazení uvedeného místa je 1. leden 2021.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, ověřené doklady o dosaženém vzdělání a přehledy vědeckovýzkumné a publikační činnosti budou přijímány do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení na personálním oddělení Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4.


Zveřejněno dne: 3. listopadu 2020


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/vyb_031120.html