Úřední deska

Rektor
Policejní akademie České republiky v Praze
vypisuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka
Policejní akademie České republiky v Praze
Katedra trestního práva

  1 pracovní místo - akademický pracovník - 13. platová třída
Požadavky: VŠ vzdělání v magisterském studijním programu ve studijním oboru právo, znalosti v oboru trestního práva, morální bezúhonnost, znalost alespoň jednoho cizího jazyka výhodou.

Předpokládaný termín obsazení uvedeného místa je 1. listopad 2020.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, ověřené doklady o dosaženém vzdělání a přehledy vědeckovýzkumné a publikační činnosti budou přijímány do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení na personálním oddělení Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4.


Zveřejněno dne: 3. září 2020

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/vyb_030920.html