Úřední deska

Rektor
Policejní akademie České republiky v Praze
vypisuje
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků
Policejní akademie České republiky v Praze
Katedra managementu a informatiky

  1 pracovní místo - akademický pracovník
Požadavky: VŠ vzdělání, vědecká hodnost docent, habilitace v oblasti managementu, znalosti managementu, praxe v pedagogické činnosti a morální bezúhonnost podmínkou. Aktivní publikační činnost a znalost alespoň jednoho cizího jazyka výhodou

Katedra bezpečnostních studií

  1 pracovní místo - akademický pracovník
Požadavky: VŠ vzdělání v programu Mezinárodní teritoriální studia, se zaměřením na Blízký východ, minimálně magisterský studijní program, znalost problematiky islámského radikalismu a extremismu, znalost některého z blízkovýchodních jazyků a morální bezúhonnost podmínkou, praxe v pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti výhodou.

Předpokládaný termín obsazení uvedených míst je 1. dubna 2020.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, ověřené doklady o dosaženém vzdělání a přehledy vědeckovýzkumné a publikační činnosti budou přijímány do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení na personálním oddělení Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4.


Zveřejněno dne: 3. února 2020

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/vyb_030220.html