Úřední deska

Termíny přihlašování na povinně volitelné a volitelné předměty
obou forem studia magisterských studijních programů
letní semestr 2022/2023

PREZENČNÍ STUDIUM

otevření databáze - 2. ročníky čtvrtek 5. 1. 2023 od 8.00 hod.
    
otevření databáze - 1. ročníky čtvrtek 5. 1. 2023 od 9.00 hod.
    
uzavření databáze pro všechny studenty prezenčního studia pátek 6. 1. 2023 8.00 hod.


KOMBINOVANÉ STUDIUM

otevření databáze - 1. ročníky pátek 6. 1. 2023 od 12.00 hod.
    
otevření databáze - 2. ročníky pátek 6. 1. 2023 od 14.00 hod.
    
uzavření databáze pro všechny studenty kombi studia pondělí 9. 1. 2023 6.00 hod.

Rozvrhy pro prezenční i kombinovanou formu studiu budou uveřejněny v SIS do konce prosince 2022. Kompletní rozvrhy včetně učeben budou k dispozici v prvních týdnech semestru.

Student je povinen při sestavování svého rozvrhu vzít na vědomí možný souběh výuky povinných a povinně volitelných předmětů. Kolize ve výuce přihlášených předmětů nejsou omluvou pro neúčast na výuce.

16. 12. 2022


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/prihl_23letom.html