Úřední deska

Termíny přihlašování na povinně volitelné a volitelné předměty
obou forem studia bakalářských studijních programů
letní semestr 2022/2023

PREZENČNÍ STUDIUM

otevření databáze - 3. ročníky pondělí 9. 1. 2023 od 8.00 hod.
otevření databáze - 2. ročníky pondělí 9. 1. 2023 od 10.00 hod.
otevření databáze - 1. ročník - B10 úterý 10. 1. 2023 od 8.00 hod.
    
uzavření databáze pro všechny studenty prez. studia středa 11. 1. 2023 7.00 hod.


KOMBINOVANÉ STUDIUM

otevření databáze - 1. ročníky - B10 středa - čtvrtek 11. 1. od 12.00 do 12. 1. 2023 7.00 hod.
otevření databáze - 1. ročníky - B11 čtvrtek 12. 1. 2023 od 10.00 hod.
úpravy přihlášených předmětů - B10 + B11 pátek - pondělí 13. 1. od 8.00 do 16. 1. 2023 7.00 hod.
    
otevření databáze - 3. ročníky pondělí 16. 1. 2023 od 8.00 hod.
otevření databáze - 2. ročníky pondělí 16. 1. 2023 od 10.00 hod.
    
uzavření databáze pro všechny studenty komb. studia středa 18. 1. 2023 12.00 hod.

Rozvrhy pro prezenční i kombinovanou formu studiu budou uveřejněny v SIS do konce prosince 2022. Kompletní rozvrhy včetně učeben budou k dispozici v prvních týdnech semestru.

Student je povinen při sestavování svého rozvrhu vzít na vědomí možný souběh výuky povinných a povinně volitelných předmětů. Kolize ve výuce přihlášených předmětů nejsou omluvou pro neúčast na výuce.

16. 12. 2022


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/prihl_23letob.html