Úřední deska

Termíny přihlašování na povinně volitelné a volitelné předměty
obou forem studia magisterských studijních programů
zimní semestr 2021/2022

PREZENČNÍ STUDIUM

otevření databáze - 2. ročníky středa 8. 9. 2021 od 8.00 do 12.00 hod.
otevření databáze - 1. ročníky středa 8. 9. 2021 od 13.00 do 16.00 hod.
úpravy přihlášených předmětů - pro všechny ročníky středa 8. 9. 2021 od 16.00 hod.
uzavření databáze pro přihlašování středa 8. 9. 2021 21.00 hod.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

otevření databáze - 2. ročníky čtvrtek 9. 9. 2021 od 10.00 do 14.00 hod.
otevření databáze - 1. ročníky čtvrtek 9. 9. 2021 od 16.00 hod.
úpravy přihlášených předmětů - pro všechny ročníky pátek 10. 9. 2021 od 7.00 hod.
uzavření databáze pro přihlašování pátek 10. 9. 2021 12.00 hod.

Rozvrhy pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou uveřejněny v SIS. Konečné rozvrhy včetně učeben budou k dispozici v prvních týdnech semestru.
Student je povinen při sestavování svého rozvrhu vzít na vědomí možný souběh výuky povinných a povinně volitelných předmětů. Kolize ve výuce přihlášených předmětů nejsou omluvou pro neúčast na výuce.

26. 8. 2021


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/prihl_21zimam.html