Úřední deska

Termíny přihlašování na povinně volitelné a volitelné předměty
obou forem studia bakalářských studijních programů
zimní semestr 2021/2022

PREZENČNÍ STUDIUM

otevření databáze - 3. ročníky pondělí 13. 9. 2021 od 7.30 do 12.00 hod.
otevření databáze - 2. ročníky pondělí 13. 9. 2021 od 8.00 do 12.00 hod.
otevření databáze - 1. ročníky pondělí 13. 9. 2021 od 14.00 hod.
úpravy přihlášených předmětů - pro všechny ročníky pondělí 13. 9. 2021 od 17.00 hod.
uzavření databáze pro přihlašování pondělí 13. 9. 2021 21.00 hod.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

otevření databáze - 3. ročníky úterý 14. 9. 2021 od 12.00 do 20.00 hod.
otevření databáze - 2. ročníky úterý 14. 9. 2021 od 12.30 do 20.00 hod.
otevření databáze - 1. ročníky středa 15. 9. 2021 od 11.00 hod.
úpravy přihlášených předmětů - pro všechny ročníky středa 15. 9. 2021 od 16.00 hod.
uzavření databáze pro přihlašování čtvrtek 16 9. 2021 10.00 hod.

Rozvrhy pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou uveřejněny v SIS. Konečné rozvrhy včetně učeben budou k dispozici v prvních týdnech semestru.
Student je povinen při sestavování svého rozvrhu vzít na vědomí možný souběh výuky povinných a povinně volitelných předmětů. Kolize ve výuce přihlášených předmětů nejsou omluvou pro neúčast na výuce.

26. 8. 2021


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/prihl_21zimab.html