Úřední deska

Termíny přihlašování na povinně volitelné a volitelné předměty
obou forem studia magisterských studijních programů
zimní semestr 2020/2021


PREZENČNÍ STUDIUM

otevření databáze - 2. ročníky pondělí 21. 9. 2020 od 7.00 do 9.00 hod.
otevření databáze - 1. ročníky pondělí 21. 9. 2020 od 10.30 do 13.00 hod.
úpravy přihlášených předmětů - pro všechny ročníky pondělí 21. 9. 2020 od 13.00
uzavření databáze pro přihlašování pondělí 21. 9. 2020 14.30 hod.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

otevření databáze - 2. ročníky úterý 22. 9. 2020 od 7.00 do 9.30 hod.
otevření databáze - 1. ročníky úterý 22. 9. 2020 od 11.00 do 14.00 hod.
úpravy přihlášených předmětů - pro všechny ročníky úterý 22. 9. 2020 od 14.00
uzavření databáze pro přihlašování úterý 22. 9. 2020 17.00 hod.

Rozvrhy pro prezenční i kombinovanou formu studiu jsou uveřejněny v SIS. Konečné rozvrhy včetně učeben budou k dispozici v prvních týdnech semestru

Student je povinen při sestavování svého rozvrhu vzít na vědomí možný souběh výuky povinných a povinně volitelných předmětů. Kolize ve výuce přihlášených předmětů nejsou omluvou pro neúčast na výuce.

11. 9. 2020


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/prihl_20zimam.html