Úřední deska

Termíny přihlašování na povinně volitelné a volitelné předměty
obou forem studia bakalářských studijních programů
zimní semestr 2020/2021


PREZENČNÍ STUDIUM

otevření databáze - 3. ročníky středa 23. 9. 2020 od 7.30 do 10.30 hod.
otevření databáze - 2. ročníky středa 23. 9. 2020 od 8.00 do 10.30 hod.
otevření databáze - 1. ročníky středa 23. 9. 2020 od 13.00 do 15.30 hod.
úpravy přihlášených předmětů - pro všechny ročníky středa 23. 9. 2020 od 15.30 hod.
uzavření databáze pro přihlašování středa 23. 9. 2020 18.00 hod.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

otevření databáze - 3. ročníky čtvrtek 24. 9. 2020 od 10.00 do 14.00 hod.
otevření databáze - 2. ročníky čtvrtek 24. 9. 2020 od 10.30 do 14.00 hod.
otevření databáze - 1. ročníky pátek 25. 9. 2020 od 7.00 do 11.00 hod.
úpravy přihlášených předmětů - pro všechny ročníky pátek 25. 9. 2020 od 11.00
uzavření databáze pro přihlašování pátek 25. 9. 2020 13.00 hod.

Rozvrhy pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou uveřejněny v SIS. Konečné rozvrhy včetně učeben budou k dispozici v prvních týdnech semestru.

Student je povinen při sestavování svého rozvrhu vzít na vědomí možný souběh výuky povinných a povinně volitelných předmětů. Kolize ve výuce přihlášených předmětů nejsou omluvou pro neúčast na výuce.

11. 9. 2020


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/prihl_20zimab.html