Úřední deska

Termíny přihlašování na povinně volitelné a volitelné předměty
obou forem studia magisterských studijních programů
letní semestr 2020/2021

PREZENČNÍ STUDIUM

otevření databáze - 2. ročníky úterý 5. 1. 2021 od 7.30 hod.
otevření databáze - 1. ročníky úterý 5. 1. 2021 od 8.30 hod.
uzavření databáze pro všechny studenty prezen. studia úterý 5. 1. 2021 13.00 hod.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

otevření databáze - 2. ročníky úterý 5. 1. 2021 od 15.30 do 22.00 hod.
otevření databáze - 1. ročníky středa 6. 1. 2021 od 7.30 hod.
úpravy přihlášených předmětů - všechny ročníky středa 6. 1. 2021 od 12.00 hod.
uzavření databáze pro všechny studenty kombin. studia středa 6. 1. 2021 22.00 hod.

Rozvrhy pro prezenční i kombinovanou formu studiu budou uveřejněny v SIS od 28. 12. 2020. Konečné rozvrhy včetně učeben budou k dispozici v prvních týdnech semestru.
Student je povinen při sestavování svého rozvrhu vzít na vědomí možný souběh výuky povinných a povinně volitelných předmětů. Kolize ve výuce přihlášených předmětů nejsou omluvou pro neúčast na výuce.

21. 12. 2020


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/prihl_20letom.html