Úřední deska

Termíny přihlašování na povinně volitelné a volitelné předměty
obou forem studia magisterských studijních programů
letní semestr 2019/2020

PREZENČNÍ STUDIUM

otevření databáze - 2. ročníky čtvrtek 9. 1. 2020 od 7.30 do 9.00 hod.
otevření databáze - 1. ročníky čtvrtek 9. 1. 2020 od 9.00 do 10.30 hod.
úpravy přihlášených předmětů - všechny ročníky čtvrtek 9. 1. 2020 od 10.30 do 12.00 hod.
uzavření databáze pro všechny studenty prezen. studia čtvrtek 9. 1. 2020 12.00 hod.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

otevření databáze - 2. ročníky čtvrtek 9. 1. 2020 od 15.00 do 17.00 hod.
otevření databáze - 1. ročníky pátek 10. 1. 2020 od 7.30 do 9.00 hod.
úpravy přihlášených předmětů - všechny ročníky pátek 10. 1. 2020 od 9.00 do 12.00 hod.
uzavření databáze pro všechny studenty kombin. studia pátek 10. 1. 2020 12.00 hod.

Rozvrhy pro prezenční i kombinovanou formu studiu budou uveřejněny v SIS od 7. 1. 2020. Konečné rozvrhy včetně učeben budou k dispozici v prvních týdnech semestru.
Student je povinen při sestavování svého rozvrhu vzít na vědomí možný souběh výuky povinných a povinně volitelných předmětů. Kolize ve výuce přihlášených předmětů nejsou omluvou pro neúčast na výuce.


UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY PREZENČNÍ FORMY STUDIA

Při přihlašování předmětů na letní semestr si musí všichni studenti, kteří mají ze zimního semestru přihlášen dvousemestrální povinně volitelný nebo volitelný předmět, vybrat z nabídky několika seminářů nebo pouze potvrdit i jeden seminář k danému předmětu. Studenti přihlášení na semináře, případně seminář, tvoří znovu v letním semestru seznam oprávněných studentů na daný předmět. Přihlášení semináře nebo výběr z více seminářů je možné v modulu Zápisů předmětů a rozvrhu - Zapsané, kde je nabídka seminářů u již přihlášených předmětů.

3. 1. 2020


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/prihl_19letom.html