Úřední deska

Termíny přihlašování na povinně volitelné a volitelné předměty
obou forem studia magisterských studijních programů
letní semestr 2018/2019


PREZENČNÍ STUDIUM

otevření databáze - 2. ročníky pondělí 17.12.2018 od 7.00 do 10.00 hod.
otevření databáze - 1. ročníky pondělí 17.12.2018 od 10.00 do 13.00 hod.
úpravy přihlášených předmětů - všechny ročníky pondělí 17.12.2018 od 13.00 do 22.00 hod.
uzavření databáze pro všechny studenty prezen. studia pondělí 17.12.2018 22.00 hod.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

otevření databáze - 2. ročníky úterý 18.12.2018 od 11.00 do 14.30 hod.
otevření databáze - 1. ročníky úterý 18.12.2018 od 14.30 hod.
úpravy přihlášených předmětů - všechny ročníky středa 19.12.2018 od 7.30 do 10.00 hod.
uzavření databáze pro všechny studenty kombin. studia středa 19.12.2018 10.00 hod.

Rozvrhy pro prezenční i kombinovanou formu studiu budou uveřejněny v SIS od 14.12.2018. Konečné rozvrhy včetně učeben budou k dispozici těsně před zahájením semestru.

Student je povinen při sestavování svého rozvrhu vzít na vědomí možný souběh výuky povinných a povinně volitelných předmětů. Kolize ve výuce přihlášených předmětů nejsou omluvou pro neúčast na výuce.

Studenti prezenční formy studia, kteří mají přihlášené dvousemestrální předměty, vybírají pouze semináře podle rozvrhu na LS 2018/2019. Tento seminář volí v záložce Zapsané. Je potřeba zapsat seminář i v případě nabídky pouze jednoho semináře.

11. 12. 2018


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/prihl_18leto.html