Pro zájemce o studium

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA POLICEJNÍ AKADEMII ČR V PRAZE
Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 - otevírané studijní obory

V souladu s pokynem rektora Policejní akademie České republiky v Praze č. 18 ze dne 9. listopadu 2018, kterým se stanoví termín podání přihlášek ke studiu na Policejní akademii ČR v Praze a podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

budou otevřeny tyto studijní obory při splnění níže uvedených podmínek:


BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

1)   BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ STUDIA - realizuje Fakulta bezpečnostně právní

a) Studijní obor Bezpečnostně právní studia B60 - prezenční i kombinovaná forma studia,
b) Studijní obor Kriminalistika a další forenzní disciplíny B61 - pouze kombinovaná forma studia, prezenční forma studia se neotevírá,
c) Studijní obor Policejní činnosti B62 - pouze kombinovaná forma studia, prezenční forma studia se neotevírá.


2) VEŘEJNÁ SPRÁVA - realizuje Fakulta bezpečnostního managementu

a) Studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě B71 - prezenční i kombinovaná forma studia.


NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY

1) BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ STUDIA - realizuje Fakulta bezpečnostně právní

a) Studijní obor Policejní management a kriminalistika N61 - prezenční i kombinovaná forma studia,
b) Studijní obor Bezpečnostně strategická studia N62 - pouze prezenční forma studia, kombinovaná forma studia se neotevírá.

2) VEŘEJNÁ SPRÁVA - realizuje Fakulta bezpečnostního managementu

a) Studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě N71 - prezenční i kombinovaná forma studia.Do všech otevíraných oborů se mohou hlásit jak příslušníci bezpečnostních sborů, tak civilní uchazeči.


Nebudou otevřeny studijní obory, do kterých se přihlásí méně než 20 uchazečů. Těmto uchazečům bude umožněna změna přihlášky na jiný studijní obor.


Termín podání přihlášky ke studiu na Policejní akademii ČR v Praze pro akademický rok 2019/2020 je do 15. března 2019.
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/prij_riz19.html