Pro zájemce o studium


Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2022 - 2023


Vážení uchazeči o studium,

přijímací řízení ke studiu pro akademický rok 2022/2023 vzhledem k probíhajícímu akreditačnímu procesu bude uskutečněno v posunutém termínu oproti předchozím rokům.

Předpokládáme, že podmínky přijímacího řízení ke studiu zůstanou shodné s těmi, které byly vyhlášeny v předchozím akademickém roce.

Pro civilní uchazeče o studium v bakalářských studijních programech předpokládáme zachování požadavku na doložení výsledku Národních srovnávacích zkoušek (moduly „Základy společenských věd“ a „Cizí jazyk“), a to v jakémkoliv termínu od prosince 2021 do konce června 2022.

O stanovení termínu podání přihlášek a podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 budete informování na webových stránkách Policejní akademie České republiky v Praze v sekci „Zájemci o studium“.


1. 2. 2022


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/info2_22.html