Rigorózní řízení

Poplatek - akademický rok 2019/2020


Pro akademický rok 2019/2020 byl stanoven poplatek za vykonání státní rigorózní zkoušky, v souladu s § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách ve výši 10.000,- Kč.
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?rigorozni/poplatek.html