RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ

Poplatek - akademický rok 2022/2023


Pro akademický rok 2022/2023 byl stanoven poplatek za vykonání státní rigorózní zkoušky, v souladu s § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách ve výši 8 000,- Kč.
Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.