RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ

Vybraná kritéria hodnocení rigorózní práce:1. Vymezení cíle práce
2. Aktuálnost a relevance tématu práce
3. Dosažení stanoveného cíle
4. Přínos práce pro teorii a praxi
5. Zmapování současného stavu a porovnání v dané oblasti
6. Definice používaných pojmů
7. Struktura textu a srozumitelnost vyjadřování
8. Formální úroveň práce


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.