Věda a výzkum

Vykazování publikačních výstupů z vědeckovýzkumné činnosti


Článek v periodiku

Článek ve sborníku

Kapitola v odborné knize

Odborná kniha

Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací

Definice druhů publikačních výsledků, které je možné vykázat do databáze RIV


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?o_skole/veda/vykazovani.html