Konference

Připravované akce


Policejní akademie České republiky v Praze
a
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
vás srdečně zvou na mezinárodní vědeckou konferenci

"Otázky vnitřní bezpečnosti v době postcovidové"

pod záštitou rektora Policejní akademie ČR v Praze
plk. v. v. Mgr. Davida Dlouhého, Ph. D.

Datum a čas konání: 9. listopadu 2021, 8:30 hod.
Místo konání: on-line MS Teams, Policejní akademie České republiky v Praze

Vědecký výbor konference:

 • plk. v. v. Mgr. David Dlouhý, Ph. D. - rektor PA ČR v Praze
 • doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph. D. - děkan Fakulty bezpečnostního managementu PA ČR v Praze
 • plk. v. v. Mgr. Lukáš Habich, Ph. D. - děkan Fakulty bezpečnostně právní PA ČR v Praze
 • prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. - prorektor pro akademické kvalifikace Univerzita Karlova
 • plk. doc. JUDr. Klaudia Marczyová, Ph. D. - prorektorka pro celoživotní vzdělávání APZ v Bratislavě
 • Mgr. Marián Piváček, Ph. D. - vedoucí katedry veřejnoprávních věd APZ v Bratislavě
 • kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, Ph. D. - katedra veřejnoprávních věd APZ v Bratislavě
 • Mgr. Jiří Víšek, Ph. D. - vedoucí katedry veřejného práva PA ČR v Praze
 • doc. JUDr. Harald Christian Scheu, Ph. D. - katedra veřejného práva PA ČR v Praze
 • JUDr. Cyril Svoboda, Ph. D. - Diplomatická akademie
 • JUDr. René Petráš, Ph. D. - katedra právních dějin Právnické fakulty UK

Organizační výbor konference:

 • plk. v. v. Mgr. Lukáš Habich, Ph. D. - děkan Fakulty bezpečnostně právní PA ČR v Praze
 • Mgr. Jiří Víšek, Ph. D. - vedoucí katedry veřejného práva PA ČR v Praze
 • Zuzana Kořínková - asistentka katedry veřejného práva PA ČR v Praze

Pozornost bude věnována prezentování výsledků z dílčího vědeckovýzkumného úkolu s názvem "Analýza a očekávaný vývoj kompetencí Policie České republiky a policejně bezpečnostních subjektů ve vybraných oblastech", který je zařazen pod Fakultou bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze.

Zaměření panelů vědecké konference:

1. Policie a menšiny
2. Nenávistné projevy (hatespeech) jako bezpečnostní problém
3. Boj proti domácímu násilí
4. Role ozbrojených bezpečnostních sborů v době pandemie COVID-19

Mezinárodní vědecká konference bude realizována on-line formou prostřednictvím aplikace MS Teams. Program konference bude přihlášeným účastníkům rozeslán po ukončení přihlašování. Přihlášky zasílejte do 15. října 2021. V přihlášce jsou uvedeny bližší podrobnosti ohledně pokynů autorům jednotlivých příspěvků. Výstupem konference bude recenzovaná kolektivní monografie s ISBN. Příspěvky bude nutné odevzdat do 30. 11. 2021.

Vyplněné přihlášky na uvedenou akci zasílejte na e-mailovou adresu: kvp@polac.cz

Pro bližší informace se můžete obracet na Mgr. Jiřího Víška, Ph. D.: visek@polac.cz

Přihláška


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?konference/vnitr_bezp/index.html