Knihovna

Nová skripta "Soudní lékařství pro policisty"

V únoru 2016 vydala Katedra kriminalistiky Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze nová skripta "Soudní lékařství pro policisty". Autoři (plk. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.; doc. MUDr. Michal Dogoši, CSc., plk. v.v.; MUDr. Marek Dogoši) se věnují všestranně dané problematice ve snaze postihnout všechny její základní aspekty a fundovaně přiblížit lékařská hlediska jak policistům, tak i studentům. Nezbytná součinnost soudního lékaře a vyšetřujících orgánů v případech úmrtí nepozbývá v praxi platnosti a proto předkládaná skripta nabývají na významu a jsou užitečnou příručkou.

Skripta je možné zapůjčit v Knihovně Policejní akademie ČR Praha.© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/skripta1.html