Knihovna

Rešeršní služby
Knihovna PA ČR nabízí již řadu let svým uživatelům tvorbu rešerší z jedinečné oborové článkové databáze vytvářené pracovníky Knihovny PA ČR.

 • Co je to rešerše?
 • Soupis dokumentů vyhledaných podle zadaného tématu a dalších zadaných parametrů.
 • Co je to ARI?
 • Zkratkou ARI u nás označujeme průběžné rešerše vypracovávané periodicky v daném časovém intervalu - tedy rešerše umožňující sledovat aktuální přírůstky dokumentů na zadané téma.

Kdo si u nás může nechat rešerši vypracovat?

 • Zaměstnanci PA ČR
 • Zaměstnanci MV
 • Příslušníci Policie ČR
 • Studenti doktorandského studia
 • Další zájemci budou posuzováni individuálně - neváhejte nás kontaktovat.

Studentům PAČR v bakalářském nebo magisterském stupni nejsou rešerše zpracovávány, ale Knihovna PA ČR jim nabízí možnost informačního vzdělávání v oblasti vyhledávání informací nejen z fondu Knihovny PA ČR.

Jak zažádat o vypracování rešerše?

 • Požadavkový list vyplňte a odešlete emailem
 • Zastavte se osobně v Knihovně PA ČR
Požadavkový list ke stažení .doc
  .pdf
 
Jak vyplnit požadavkový list .pdf

Kontaktní adresa pro další informace a odeslání požadavku:© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/reserse.html