Knihovna

PŘEHLED REŠERŠÍ ZPRACOVANÝCH V R. 2020


R001/20 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů
R002/20 Kriminalita dětí a mládeže a její možnosti její prevence
R003/20 Teorie ochrany objektů
R004/20 Dědictví dle nové úpravy občanského zákoníku
R005/20 Posttraumatický syndrom
R006/20 Data o bezpečnostních rizicích EU
R007/20 Ochrana utaj. informací v trestním řízení
R008/20 Ohledání dopravní nehody v praxi
R009/20 Motivy korupčního jednání z pohledu psychologického a sociologického
R010/20 Intelligence Led Policing
R011/20 Služební zákrok
R012/20 Zneužití práva
R013/20 Mezinárodní spolupráce, bezpečnostní oblast


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_20.html