Knihovna

PŘEHLED REŠERŠÍ ZPRACOVANÝCH V R. 2019


R001/19 Zábavní pyrotechnika
R002/19 Kontrola policie
R003/19 Extremismus ve věznicích
R004/19 Objektové zabezpečení škol
R005/19 Právní aspekty zdravotní péče poskytované na konci života pacienta
R006/19 Fenomén indoktrinace a radikalizace v oblasti terorismu
R007/19 Kamerové systémy
R008/19 Úkony policie prováděné cestou videokonference
R009/19 Prvosledové hlídky P ČR a ochrana měkkých cílů
R010/19 Služební hodnocení policistů
R011/19 Bezpečnostní aspekty fotbalového chuligánství
R012/19 Nestátní bezpečnostní služby
R013/19 CBRN
R014/19 Drogy na sociálních sítí a virtuálním prostředí
R015/19 Emoce v profesním životě policisty
R016/19 Trendy kriminality v České republice
R017/19 Policejní vzdělávání
R018/19 Syndrom vyhoření příslušníků IZS a PČR


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_19.html