Knihovna

PŘEHLED REŠERŠÍ ZPRACOVANÝCH V R. 2018


R001/18 Management
R002/18 Informatika
R003/18 Velké právní systémy
R004/18 Pyrotechnika
R005/18 Použití zbraně jako prostředek ultima ratio zasahujícího policisty
R006/18 Mapa kriminality
R007/18 Řízení a vedení lidí
R008/18 Získávání informací z veřejných zdrojů
R009/18 Právnické osoby
R010/18 Vybrané aspekty mobilní balistické bariéry
R011/18 Prevence kriminality
R012/18 Specifika adaptačního procesu příslušníků Policie ČR
R013/18 Identifikační úkony v systému FODAGEN
R014/18 Oběť trestného činu
R015/18 Šikana dětí
R016/18 EURODAC
R017/18 Analýza rizik teroristických incidentů
R018/18 Oběť trestného činu (2)
R019/18 Zajištění bezpečnosti práce ve škole
R020/18 Ekonomická bezpečnost


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_18.html