Knihovna

PŘEHLED REŠERŠÍ ZPRACOVANÝCH V R. 2017


R001/17 Zasahování do osob. a osobnost. práv fyzic. osob při výkonu PČ
R002/17 Jugoslávie
R003/17 Hazardní hry a kriminalita
R004/17 Sexuální deviace
R005/17 Kriminální cesta
R006/17 Patologie v rodině
R007/17 Mladiství vrazi, ženy vražedkyně (mladistvé)
R008/17 Problematika bezpečnostních aspektů při přípravě řidičů
R009/17 Využití vybraných infor. Systémů a metod CI při kyber. krimin.
R010/17 Terorismus
R011/17 Aktivní střelec
R012/17 Radikalizace a deradikalizace
R013/17 Posilovací cvičení pro střelce
R014/17 Operativně pátrací činnost
R015/17 Formování identity sociál. Pracovníků v letech 1918-1938
R016/17 Pojistný podvod
R017/17 Schengenský informační systém
R018/17 Penitenciární péče ve Věznici Světlá nad Sázavou
R019/17 Rozvojová spolupráce ČR a její praktický dopad
R020/17 Kriminologické aspekty nelegální výroby metamfetaminu
R021/17 Kriminalistická charakteristika trestného činu
R022/17 Strategický management
R023/17 Odpovědnost za přestupky a řízení o nich
R024/17 Význam rodiny pro pachatele trestné činnosti
R025/17 Recidiva kriminality
R026/17 Střelecká příprava, střelba
R027/17 Balistika
R028/17 Stráž obrany státu
R029/17 Bezpečnostní služby
R030/17 Nové trendy v kybernetické bezpečnosti
R031/17 Ochrana informací v ČR
R032/17 Zpravodajství z otevřených zdrojů ve finanční instituci
R033/17 Postavení ČNB v systému krizového řízení ČR
R034/17 Právo na azyl a soudní ochrana
R035/17 Týmová práce
R036/17 Nestrannost a nezávislost rozhodce v rozhodčím řízení
R037/17 Motivace a odměňování příslušníků v BS
R038/17 Sociální sítě, bezpečnost, rizika
R039/17 Pátrání po pohřešovaných osobách
R040/17 Černé skříňky v silničních motorových vozidlech
R041/17 Sociální deviace
R042/17 Problematika zákeřných zbraní
R043/17 Pořádková policie a její úkoly v kontextu historie čs. zemí
R044/17 Dohled na silniční provoz v období 30. let
R045/17 Dějiny pyrotechniky


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_17.html