Knihovna

PŘEHLED REŠERŠÍ ZPRACOVANÝCH V R. 2016


R001/16 Dokazování ve správním řízení trestním
R002/16 Analogie v právu
R003/16 Profesní příprava
R004/16 Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost
R005/16 Pátrací akce
R006/16 Amok, šílení střelci
R007/16 Náboženský extremismus - salafismus a bezpečnost ČR/Evropa
R008/16 Držení drog a výroba
R009/16 Problematika návykových látek ve věznici
R010/16 Vybrané metody identifikace osob a věcí
R011/16 Internet a extremismus
R012/16 Šíření nenávisti jako měkký nástroj bezpečnostní politiky
R013/16 Kriminalita žen
R014/16 Okolnosti vylučující protiprávnost
R015/16 Krize, konflikty a války do roku 2025
R016/16 Duševně narušený jedinec jako bezpečnostní riziko pro společnost - analýza konkrétních policejních činností a postupů
R017/16 Nenásilná trestná činnost páchaná na seniorech
R018/16 Vliv integračního procesu v Evropě
R019/16 Management rizika
R020/16 Problematika motorkářských gangů
R021/16 Nelegální migrace a její dopady na bezpečnostní situaci v ČR
R022/16 Úloha instituce ombudsmana
R023/16 Činnost pyrotechniků v zásahových jednotkách PČR
R024/16 Policejní právo, bezpečnostní právo a právní propedeutika
R025/16 Využitelnost OPČ v drogové kriminalitě
R026/16 Kontinuita praktické a legislativní části ve výcviku policistů k použití donucovacích prostředků
R027/16 Příprava vězněného na propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
R028/16 Risk management v pojišťovnictví
R029/16 Informační management
R030/16 Bezpečnostní management
R031/16 Vraždy policistů
R032/16 Pořádkové delikty
R033/16 Výslech a výslechová místnost
R034/16 Zvyšování odolnosti vůči stresu v sebeobraně
R035/16 Použití zbraně jako prostředek ultima racio zasahujícího policisty
R036/16 OPČ na úseku krádeží vozidel a vloupání do vozidel
R037/16 Spolupracující obviněný, jako důkazní prostředek v trestním řízení
R038/16 Restorativní justice
R039/16 Mezinárodněprávní úprava ochrany životního prostředí
R040/16 Zajišťování majetku z trestné činnosti
R041/16 Drogová kriminalita


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_16.html