Knihovna

PŘEHLED REŠERŠÍ ZPRACOVANÝCH V R. 2015


R001/15 Kriminalistická odorologie
R002/15 Vzdělání vězňů
R003/15 Přestupkové právo
R004/15 Zneužívání léků a drog
R005/15 Kriminalita ve zdravotnictví
R006/15 Zneužívání léků ve vězeňství
R007/15 Státoprávní otázky Blízkého východu
R008/15 Vnitřní kontrola policie
R009/15 Násilná kriminalita
R010/15 Textilní vlákna
R011/15 Videografie ve vyšetřování
R012/15 Vybrané problémy vyšetřování hospodářské kriminality
R013/15 Systém policejního vzdělávání v ČR
R014/15 Trestní politika
R015/15 Bezpečnostní politika
R016/15 Mezinárodní terorismus a lidská práva
R017/15 Kriminální tetování
R018/15 Agresivní jízda
R019/15 Zákaz sebeobviňování v trestním řízení
R020/15 Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola
R021/15 Izrael: Židovský extremismus
R022/15 Organizovaný zločin v ČR z kriminologického pohledu
R023/15 Prostituce
R024/15 Prevence
R025/15 Majetková kriminalita
R026/15 Situační prevence kriminality
R027/15 Mýty o domácím násilí
R028/15 Věda a vysoké školy
R029/15 Podílnictví
R030/15 Kriminalistická identifikace osob
R031/15 Poškozený
R032/15 Policie jako organizační složka státu
R033/15 Drogy v dopravě
R034/15 Policie - úloha, funkce, role, postavení, úkoly
R035/15 Competitive intelligence
R036/15 Srovnání profesní přípravy Policie ČR se zahraničím
R037/15 Finanční kriminalita
R038/15 Aktuální otázky ochrany hranic v Schengenském prostoru
R039/15 Azyl. a migrač. polit. v souvislosti s ochranou vnitřní bezp. hranic
R040/15 Prevence ochrany kulturního dědictví
R041/15 Kmeny
R042/15 Služební zákroky
R043/15 Práce policie s menšinami
R 044/15 Prevence kriminality mladistvých
R045/15 Antikonfliktní týmy a extremismus
R046/15 Trestná činnost mladistvých
R047/15 Regenerační procesy zaměřené na profesní disbalance
R048/15 Vězeňské gangy
R049/15 Průzkumy kyberkriminality v ČR
R050/15 Psychologické profilování pachatele


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_15.html