Knihovna

PŘEHLED REŠERŠÍ ZPRACOVANÝCH V R. 2014


R001/14 Senioři
R002/14 Počítačová kriminalita z pohledu trestního práva v ČR a na SK
R003/14 Dokazování a vyšetřování v ČR
R004/14 Právní vědomí
R005/14 Právní řád ČR
R006/14 ATK
R007/14 Environmentální kriminalita
R008/14 Stresové zatížení pracovníků ve vybrané profesi
R009/14 Phishing
A010/14 Phreaking
R011/14 Hacking & Cracking
R012/14 DOS útoky, DDOS útoky
R013/14 CARD Skimming
R014/14 Nedovolené nakládání s lidskými orgány
R015/14 Prevence kriminality v ČR
R016/14 Digitální stopy - dokazování pomocí dat s mobilních telefonů
R017/14 Dohoda o vině a trestu
R018/14 Prevence kriminality
R019/14 Odhalování a dokumentace trestné činnosti s extremistickým podtextem
R020/14 Kriminalistická audiodokumentace a videodokumentace
R021/14 Viktimologie
R022/14 Sociální aspekty ve vztahu mediace a Policie ČR
R023/14 Nutná obrana
R024/14 Postup kriminální skupiny při trestné činnosti
R025/14 Vloupání
R026/14 Boj proti informační kriminalitě
R027/14 Kriminalita mládeže
R028/14 Analýza sociálních sítí
R029/14 Social network analysis and extrem., terror. or organised crime
R030/14 Psychologie osobnosti a motivace pachatele tr. č. podvodu
R031/14 Povodně
R032/14 Model zvyšování fyzické kondice u strážníků MP hl. m. Prahy


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_14.html